Czy Twoja strona jest dostępna i użyteczna dla wszystkich użytkowników?

Strona internetowa nie powinna wykluczać żadnej grupy społecznej.
Zasady projektowania stron www określa dokument WCAG 2.0
W wielkim skrócie, strona powinna być przyjazna również dla osób:

  • niewidomych lub niedowidzących
  • niesłyszących
  • niepełnosprawnych
  • z zaburzeniami funkcji poznawczych

Ważne przy tym, że nie chodzi tylko o odpowiednio stworzony kod strony, ale także układ wyświetlania obrazków, poprawne ich opisywanie czy klarowna treść przedstawiana na stronie.
Samą stronę możemy zwalidować, a tym samym zweryfikować jej poprawność z punktu widzenia programowania, ale treści merytoryczne – opis oraz zdjęcia są już trudniejsze do sprawdzenia.
Musimy zrozumieć np. osobę niedowidzącą, która wchodzi na naszą stronę www. Zwykle korzysta ona z programu, który stara się przeczytać treść strony. Co zrobi program który napotka skróty słowne, obrazki lub inne media? Wszystko zależy od nas! 
I właśnie WCAG 2.0  to nic innego jak udokumentowane zasady, których warto się nauczyć.

Sprawdź czy Twoja strona spełnia wymogi WCAG 2.0
Polecamy walidator https://validator.w3.org/

A jeśli nie masz pojęcia jak sprawdzić czy strona spełnia wszystkie wymagania, skontaktuj się z nami. Z chęcią wykonamy analizę Twojej strony pod względem dostępności i użyteczności dla wszystkich użytkowników.

Sprawdź również czy Twoja strona spełnia wymagania wersji mobilnej. https://search.google.com/test/mobile-friendly

Więcej na temat WCAG 2.0 możecie przeczytać na stronie fundacji Widzialni